Anatomie I - pitvy

Zimní pitvy jsou úspěšně za mnou a já bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti.
Věřím, že se něco budoucím medikům z Brna z tohoto článku může hodit, aneb článek, který ocení budoucí brněnští prváci :)

Z Humor na LF MU :)
No, čím začít?
Pravděpodobně se dozvíte, pitvy budou probíhat celý týden před Vánocemi. Tento týden NEPROBÍHÁ žádná jiná výuka, jen pitvy. Kruh 1-9 je má dopoledne, a kruh 10- víš odpoledne. Dopolední hodiny - 8:00-12:00, odpolední nevím, nejsem si jistá, jestli tam není hodina pauza, takže buď od 12:00 - 16:00, nebo od 13:00-17:00.

V semináři z anatomie uvidíte pouze jedenkrát!!! oddemonstrované zádové svalstvo, takže vám doporučuji pořádně se ho naučte už na ten seminář, budete to mít potom mnohem jednodušší. Končetiny uvidíte jedenkrát v semináři + 1x v semináři před pitvami (viz. níže) + každý den po celý týden v červeném patře, takže to na svaly není až takový problém, ale stejně se je naučte!
2 týdny před pitvami jsou zaměřené právě na to, co se bude pitvat.
Na zimních pitvách se pitvají záda, horní a dolní končetina.

Přes semestr se máte naučit "pouze" svaly, ale na malou pitevnu budete potřebovat ještě cévy + PNS, co budete mít za úkol doučit se za 2 týdny před pitvami a také potom v samotný pitevní týden.

Uf, máme za sebou takový velice stručný přehled. A teď to hlavní - na co se zaměřit a co se učit:

Záda:

- celkové ohraničení zad - kraniálně linea nuchae superior, processus mastoideus, acromion, angulus inferior scapulae, crista iliaca, coccyx
- orientační čáry - linea mediana posterior, paravertebralis, scapularis, axillaris
- rozdělit záda na regia - regio nuchae, regio vertebralis, regio scapularis, regio lumbalis, regio sacralis - ukázat, kde jsou - někteří MOŽNÁ vyžadují i přesné ohraničení regií, takže naučit!
- regia - začít tím, že na povrchu je KŮŽE, dívat se na tělo jako na živého pacienta, ne jako na preparát!, pod kůži je podkožní vazivo, dále říct senzitivní inervaci a podkožní žíly (pokud jsou a nějak se jmenují), pod vazivem je svalová fascie (pojmenovat jakého svalu, případně jak se jmenuje), vyjmenovat svaly v regiu po vrstvách (začátek, úpon, funkce) - INERVACE + CÉVNÍ ZÁSOBENÍ + zmínit topografické struktury

a dále potom:

- povrchovou vrstvu svalů (začátek, úpon, funkce, inervace, ZÁSOBENÍ!!!)
- hlubokou vrstvu svalů - učit se po skupinách (spinotrasverzální, spinospinální, sakrospinální, atd.)
- musculi nuchae profundi (m. rectus capitis posterior major, minor; m. obliquus capitis superior, inferior) - trigonum suboccipitale
- některé větve z plexus cervicalis (např. rami musculares z plexus cervicalis inervují částečně m. trapezius)
- n. occipitalis major, minor, suboccipitalis, tertius - najít
- trigonum petiti, grynfeltty, tetragonum krausei - vědět, co je ohraničuje
- m. obliquus abdominis externus, internus; m. travsversus abdominis, m. quadratus lumborum + jejich všechno!
- mm. intercostales + vše
- m. serratus anterior + vše

Udělala jsem pro vás takový docela docela zjednodušený a dobrý přehled, který by k zimní pitevně měl stačit. Samozřejmě tam zdaleka není vše, takže doporučuji kombinovat s další literaturou, kterou vypíšu posléze. (Odkaz je stažení je na konci článku.)

Horní končetina

- nezaměňovat pojem RUKA a HORNÍ KONČETINA
- rozdělení na regia: regio deltoidea, regio brachii anterior, posterior, regio cubiti anterior - fossa cubiti, regio antebrachii anterior, posterior, dorsum manus, palma manus
- opět znát všechny svaly (začátek, úpon, funkce, inervace, ZÁSOBENÍ!!!)
- vědět senzitivní inervaci v každém regiu
- znát dobře plexus brachialis - průchod a větvení nervů
- topografické útvary - axilla, foramen humero, omotricipitale, trigonum deltoideopectorale, sulcus bicipitis lateralis, medialis, fossa cubiti, canalis carpi, foveola radialis - hlavně OHRANIČENÍ + OBSAH
- vena cephalica, vena basilica - kde se nachází, průběh, kam se vlévá
- znát celkové větvení a. axillaris podle skript Anatomie II
- mm. interossei - vědět, kolik jich je na palmě, kolik na dorsu, jejich funkce, co je inervuje

Dolní končetina - prakticky to stejné jako na HK

- nezaměňovat pojem DOLNÍ KONČETINA a NOHA
- regia: regio glutea, regio femoris anterior, posterior, fossa poplitea, regio cruris anterior, posterior, dorsum pedis, planta pedis
- všechny svaly (začátek, úpon, funkce, inervace, ZÁSOBENÍ!!!)
- senzitivní inervace v každém regiu
- znát dobře plexus sacralis a část plexus lumbalis - n. genitofemoralis, n. femoralis, n. obturatorius - jejich větvení!
- topografie: foramen supra, infrapiriforme, lacuna vasorum, musculorum, trigonum femorale, fossa iliopectinea, canalis adductorius → hiatus adductorius, hiatus saphenus, fossa poplitea, útvary před a za mediálním kotníkem, útvary za laterálním kotníkem
- vena saphena magna, parva - kde se nachází, jak se větví, kam jdou,...
- větvení a. femoralis - podle skript Anatomie II
- rádi se ptají na n. suralis - jeho vznik
- vědět inervaci planty a dorsa, jak senzitivní, tak motorickou, také najít mm. lumbricales - co je inervuje
- vědět, že na noze prochází osa 2. prstem - pozor! je to prst, který se při abdukci nehýbe! neplést si to s inervací
- mm. interossei - ukázat je, co dělají, co je inervuje

Pár slov ke zkoušejícím

Nás měla letos na pitevně paní doktorka K. Ze začátku jsme slyšeli, že je hodně přísná a má vysoké nároky, ale musím říct, že jsem nakonec byla opravdu šťastná, že jsme měli zrovna ji.
Co od ní čekat – od pitev očekává to, že nás naučí vnímat tělo jako celek. Bere pitevní přezkoušení jinak než normální teoretickou zkoušku z anatomie – bere ho topograficky. Proto mám strukturované zápisky právě tak, jak mám a myslím si, že je to asi dobře, protože nám to dá takový celkový náhled a bude se nám u zkoušky lépe orientovat. Pokud znáte skvěle systematickou anatomii, topografie vám zabere chvilku, jenže, upřímně, dá se po tak krátké době znát skvěle systematika?
Pokud budete mít paní doktorku, uděláte dobře, když se budete držet mých osnov a poznámek, které sem přikládám. Může vám to pomoct i u jiných zkoušejících. Mimo to, paní doktorka vám na pitevně řekne přesně, co po vás bude chtít, nic víc, nic míň a to opravdu zkouší a při zkoušení je moc hodná. Pokud vás bude mít na pitvách, máte velkou šanci, že vás bude zkoušet právě ona – čím dřív přijdete, tím větší je ta šance. Jinak pozitivní zpráva u ní je, že nechce slyšet začátek a úpon svalů, na funkci se někdy ptá a někdy ne, ale hlavně si potrpí na inervaci a cévní zásobení, bohužel se to stejně musíte naučit, protože nikdy nemáte jistotu, že vás bude zrovna ona na 100% mít, že a všichni ostatní zkoušející tohle přímo vyžadují.

Na co se ptala konkrétně mě:
Nebudu sem psát ty hlouposti, co jsem jí někdy odpověděla, ale mé otázky (pro inspiraci) byly:

Záda
- co je tohle za sval – byl to m. serratus posterior inferor
- jak se nazývá tato topografická struktura a řekni její ohraničení – trigonum grynffelty
- co je tohle za sval – m. serratus anterior

Dolní končetina
- foramen infrapiriforme a vše, co ním prochází + jsem to měla ukázat a říct, kam to jde dál
- z čeho vzniká n. suralis + ukázat a také ukázat jeho společnici (v. saphena parva)

Horní končetina
- topografie dorsum manus – takže začít od kůže a dostat se až k mm. interossei + ukazovat všechno, co tam vidím
- vyjmenovat a ukázat extensory v regio antebrachii posterior
- „tahačka“ – ukázala mi n. radialis + jsem měla říct, kde prochází a s čím jde

A to bylo zhruba všechno. Kdybych to uměla a nepanikařila, mohla jsem mít s přehledem Áčko. Akorát jsem se začala učit sakra pozdě a dobře mi tak! Hlavně, že už to mám za sebou.

Dále ke zkoušejícím
Nejobávanějším je pravděpodobně docent M. Vůbec netuším, jak a co zkouší, ale v den mého zkoušení vyhodil skoro všechny, jen jednu holku pustil s éčkem s vykřičníkem, takže to bude asi docela jiný kalibr. Prý je mnohem lepší u letních (velkých) pitev, ale pokud ho dostanete, nezoufejte, určitě se to dá udělat i u něj!!!

Dalším obávaným zkoušejícím je profesor D., který zkoušel i mou spolužačku. Prý se zaměřuje celkově hlavně na svaly, umí zajet do kostí a ligament, ale téměř vůbec se neptá na arterie a veny.

Naopak mnoho lidí si přeje mít paní doktorku S., která je prý mírná, nebo pana doktora T. (měli jsme ho ze semináře a je super!).

O dalších zkoušejících nemám podrobnější informace, vím, že k nim patří například paní doktorka V. V., nebo pan doktor J.
No, snad jsem trefila všechny tituly a nikdo mě neukamenuje :D

Nevím, jak to na vás působí, ale já jsem v tom všem měla před zkoušením tak strašný zmatek, no hrůza. Ale zvládnout se to opravdu dá a mám pocit, že dnes jsem si to tím přehledem, co jsem vytvořila docela srovnala. Budu aspoň dobře připravená před velkou zkouškou.

Tak a teď bych měla přejít k materiálům, ze kterých se na toto dá naučit:
- rozhodně skripta Anatomie I, II, III (upozorňuji, že trojka se nedá koupit, ale dá se stáhnout zde, můžete si ji vytisknout a svázat)
 • konkrétně ze skript Anatome I hlavně svaly zad, horní a dolní končetiny, ALE samozřejmě byste už dávno měli umět všechno, protože na tom prakticky musíte stavět, ale ty svaly jsou momentálně nejdůležitější
 • ze skript Anatomie II byste se měli důkladně podívat na tepny od a. axillaris (ale i na některé z a. subclavia) a dále potom na noze od a. femoralis + na žíly (žíly nejsou těžké), ale samozřejmě byste měli dávno umět všechny orgánové soustavy (GIT, dýchací, močopohlavní)
 • a ze skript Anatomie III potom jen PNS a konkrétně některé rami dorsales nervorum spinalium (to zjistíte časem sami, co konkrétně) a velmi okrajově plexus cervicalis, detailně potom plexus brachialis, plexus sacralis a část z plexus lumbalis - jak jsem psala n. genitofemoralis, n. femoralis a n. obturatorius + samozřejmě celé jejich větvení

- dále z topografie doporučuji Grima, ale prý i Kos není špatný (pokud upřednostňujete tištěnou verzi stejně jako já, tak Kos vyjde na nějaké dvě stovky, kdežto Grim stojí 500 Kč)

 • projděte si všechno, co se týká topografie zad, HK, DK, v Grimovi jsou i hezké obrázky, schématické, zjednodušené
- jako atlas jsem používala Sobottu, který mi přijde nejlepší, někteří používali fotoatlasy, je to na zvážení každého z vás
- dále jako velice dobré studijní materiály bych označila tyto viděla odkaz ZDE, podle kterých jsem se také učila, mimochodem, velké DÍK patří 3. LF UK, která má dokonale vypracovanou přípravu na zimní pitvy, včetně těchto videí


A ještě vám sem dávám takový bonus, který jsem sama vypracovala, tak doufám, že vám to pomůže a bude se vám z něho dobře učit :)

Nachází se tam 3 materiály, které jsem vypracovala až podle informací získaných přes pitevní týden a to je celkově udělaný přehled regii zad, přehled senzitivní inervace HK a DK a topografické útvary na DK.
Dále v tom souboru máte celkovou strukturu regií HK a DK se vším všudy, je to v podstatě osnova, kterou si můžete dle libosti rozpracovat, dále studentské skriptum z 3. LF UK, které je vážně skvělé na takový celkový přehled a opáčko a bonus a klenot - nahrávky přímo z pitevny, kde všechny struktury popisuje paní doktorka z Brna tak, jak to po nás chtějí slyšet - a musím říct, že to mi pomohlo ze všeho nejvíc.
Jo a málem bych zapomněla - ještě jsem si tam stáhla obrázky od Lenjulenky - její blog, i když už není aktivní - určitě nezapomeňte navštívit, má tam skvělé a úžasné věci!!!  - Blog Lenjulenky

Odkaz na materiály je ZDE
Heslo je: zimnipitvy

Možná ještě zbývá pár věcí k samotnému přezkoušení - to probíhá v pátek a v pondělí (když začne přihlašování v ISu, páteční termíny jsou beznadějně zaplněné, ale s příchodem pitevního týdne se lidi umí odhlásit, navíc nám letos řekli, že kdo chce, tak může přijít v pátek, že tam bude více zkoušejících, takže pokud se vám přihlášení nepovede, rozhodně nezoufejte, třeba vám dají tuto možnost). Nedá se říct, jestli se víc vyhazuje v pátek nebo v pondělí ani jestli zkouší těžší nebo lehčí otázky, je to hrozně individuální a navíc každý tvrdí něco jiného, že.
Probíhá to tak, že se ráno seřadíte před pitevnou a po 5 lidech vás volají NÁHODNĚ dovnitř, takže je jen na vás, jak se prostě domluvíte. Já jsem šla v pondělí dobrovolně v první pětici a jako úplně první (hrozně jsem chtěla paní doktorku K.). Říká se, že na každého je tak max. 5 minut. Není to pravda. Obvykle je to tak 10 minut. Znamená to, že se nestíhá a na pomoc přicházejí jiní zkoušející, takže prakticky později vás může mít kdokoliv jiný - obvykle asistenti, co zkoušejí odpoledne, nebo profesor D., který nevyučuje, takže nemá žádnou svou skupinku a chodí kolem 9 hodiny. Nebo ještě i paní docentka H., které jsem se já děsně bála, protože za námi přišla ve čtvrtek a začala nás zkoušet takové věci, které jsem v životě neslyšela (nebo slyšela, ale teda dost z rychlíku). Ale to je jedno, když to umíte, mělo by vám být prakticky úplně jedno, kdo to je, že.
Pokud uspějete, dostanete známku A-E, pokud ne, dostanete F. Známky se zapisují jen do karty, netvoří průměr. Důležitá je až známka z klasické zkoušky z anatomie.
Pokud dostanete F, máte možnost si to opravit na letních (velkých) pitvách, kde se vás (v případě neúspěchu u zimních pitev) budou ptát na všechno. Pokud uspějete, na velkých pitvách se na končetiny a záda neptají.
Znám lidi, co malé pitvy museli v létě opravovat, je to otravné, musíte na to pořád myslet, ale zvládli to zatím všichni a neslyšela jsem o nikom, že by na tomto vyletěl.
Je to na uváženou, já mám teorii, že je lepší mít vše hned z krku a soustředit se na další věci, tak jsem moc ráda, že se mi to podařilo! :)

Myslím, že ty informace jsou vyčerpávající a měly by bohatě stačit k úspěšnému zvládnutí zimních pitev a následného přezkoušení.
Kdyby vás ale přeci jen ještě napadlo něco, co byste chtěli vědět, stačí napsat do komentáře nebo na email.

Budu vám moc držet palce!!!
Zatím nadšená medička.

Komentáře

 1. Teda, musi, rict, ze pani docentka H je nejlepsi! Mela jsem ji (a mam i ze seminare) a byla fakt hodna:)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, to chápu, každému sedí někdo jiný :) Nás právě trošku vyděsila ten den před zkoušením :D

   Vymazat
 2. Ahoj, chápu tedy dobře, že z anatomie se žádný zápočťák nebo test v zimním semestru nekoná? :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahojky, ano, chápeš. V předmětu Anatomie I - seminář dostanete zápočet za docházku :)
   Největším strašákem jsou zimní pitvy. Když je neuděláte, zápočet dostanete stejně, protože byste jinak nemohli pokračovat, ale před zkouškou si je musíte zopáknout. Stejné je to pak i v letním semestru :)
   Hodně štěstí!

   Vymazat
 3. Co prosim znamena "cele jejich vetveni"? Listuji Pacem III a nejak nechapu, jestli staci vedet vse, co je napr u n. Genitofemoralis, nebo jestli mam to vetveni hledat jeste nekde jinde. Diiiik :))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, ano stačí :) To, co je v Páčovi III, tak toho se drž, abys prostě věděl/a ty inervační oblasti, průchod a případně menší větve (pokud mají).

   Vymazat
 4. Pro budoucí prváky upgrade z letošních zimních pitev :) Tak musím říct, že docent M. byl na pitvách skvělý :) , je sice pravda, že se vyptával na podrobnosti jako Cockettova žilní hvězdice, margo falciformis nebo třeba osteofibrozní kanálky na ruce, ale šlo vidět, že nám to všem chtěl dát :), jen musel vidět, že v tom máme jasno a umíme si věci spojit. Hodně si potrpí na trigonách( plus všechny jejich další nezvy, co najdete) a fossách a hodně se ptal na další názvy a označení pro určitou strukturu jako např. pro aponeurosis musculi bicipitis brachii. Celkem se ptal i na překlady do češtiny jako př. kde je margo falciformis a co falciformis znamená. Když ,,tahal,, za struktury, tak to většinou byly ty menší jako př. nervus radialis profundus, arteria radialis recurrens, n. obturatiorius - r.anterior et posterior a jeho oblíbeným byl Šafránkův nerv. U svalů chtěl vždy slyšet název a inervaci + origo, insertio. Na regia se snad vůbec nikoho neptal a senzitivní inervaci chtěl hodně na dorsální a palmární straně ruky. Při zkoušení chtěl prostě vidět, že tomu rozumíme a nestřílíme to z fleku :D. Všimli jsme si, že jakmile někdo odpověděl správně prvních 5 otázek, už se tolik nevyptával, pokud někdo zaváhal hned u první nebo druhé, začal se trochu vyptávat na podrobnosti. Jako každý jsme dostal nějakou otázku, co jsme nevěděli, ale nějak se to dalo :). (Ptal se hodně i na věci, které zmiňoval na semináři + výhoda pokud ho máte ze semináře, tak jste na jeho otázky už celkem zvyklí, jelikož zkouší v průběhu hodiny) A určitě se podívejte na bypass, varixy, Dopentrenovu kontrakturu, Hagen-Poiseuillův zákon). Co jsme tak poslouchali u ostatních stolů, tak je pravda, že docent M. zkouší trochu jinak než ostatní, ale přišel mi super! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takové nadšení 😂 Opravdu obdivuhodné 😊 Moc děkuji za komentář a doufám, že pomůže příštím generacím 😊

   Vymazat
 5. ahoj, kde sa dozviem z čoho sa mám učiť dopredu na hodiny? povedia mi to na prvej hodine alebo si to mám niekde nájsť na ISe?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Čauky, říkají to na přednáškách, ale já to tu mám několikrát napsané ze své zkušenosti a zkušenosti nás, když jsme byli prváci, stačí to pohledat :)

   Vymazat

Okomentovat